UWAGA!!! NOWY ADRES E-MAIL SZKOŁY: >>> zspbialanizna@gminagrybow.pl <<<

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

XVI GMINNY KONKURS HISTORYCZNY - Wielcy hetmani Rzeczypospolitej

12 maja 2022 r. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Białej Niżnej odbył się XVI GMINNY KONKURS HISTORYCZNY: Wielcy hetmani Rzeczypospolitej „Nadzieja w męstwie, zbawienie w zwycięstwie”, którego organizatorami byli Pani Dyrektor, nauczyciele historii oraz Samorząd Uczniowski.
Celem konkursu była popularyzacja wiedzy historycznej wśród uczniów i zachęcanie ich do samodzielnego jej zdobywania, motywowanie do pogłębiania wiadomości o historii Polski i wybitnych Polakach, kształtowanie postaw patriotycznych oraz szacunku dla polskiego dziedzictwa narodowego, a także kultur innych narodów oraz mniejszości narodowych i religijnych. Rozwijanie umiejętności związanych z samodzielną analizą, interpretacją wydarzeń i oceną postaci historycznych, wykorzystanie różnych źródeł informacji, pogłębianie zdolności tworzenia narracji historycznej, doskonalenie umiejętności posługiwania się zdobytą wiedzą historyczną dla lepszego rozumienia problemów współczesnego świata oraz stwarzanie możliwości rozwijania pasji historycznych uczniów i osiągania przez nich sukcesów. 
 
W konkursie wzięło udział dziewięciu uczniów ze szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Grybów. Konkurs obejmował 15 zadań, za które łącznie można było zdobyć 97 punktów. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwały Panie: mgr Joanna Kostrzewa – Hala oraz mgr Agata Olbrycht.
 
Zwycięzcami konkursu zostali:
I miejsce:   Agnieszka Michalik – ZSP nr 2 w Ptaszkowej
II miejsce:  Patryk Gruca – SP nr 1 w Grybowie
III miejsce: Paweł Kozłowski – ZSP w Kąclowej
 
W konkursie uczestniczyli uczniowie: Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Binczarowej, Szkoły Podstawowej nr 1 w Grybowie, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grybowie, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II we Florynce, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kąclowej, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ptaszkowej nr 1, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Ptaszkowej, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Siołkowej, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Stróżach.
 
Nagrody dla zwycięzców I, II, III miejsca ufundowane zostały przez Pana Jacka Migacza Wójta Gminy Grybów.
J.K.H
Data dodania: 2022-05-15 09:12:32
Data edycji: 2022-05-24 07:52:51
Ilość wyświetleń: 55
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook