UWAGA!!! NOWY ADRES E-MAIL SZKOŁY: >>> zspbialanizna@gminagrybow.pl <<<
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

UKS

Uczniowski Klub Sportowy "Orlik" Biała Niżna realizuje gminny projekt przy wsparciu finansowym Gminy Grybów pn.:

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - organizacja imprez sportowych na terenie Gminy Grybów.

 

 

 

W dniu 20 listopada 2019 roku w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Białej Niżnej na zebraniu założycielskim powołano do życia Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy ORLIK Biała Niżna.

Celem Klubu jest rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu oraz wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport.

 

Klub realizuje swoje cele poprzez:

 1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.
 2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
 3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
 4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
 5. Upowszechnianie właściwych postaw w zakresie ochrony zdrowia, higieny życia codziennego oraz promocji zdrowia.
 6. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
 7. Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
 8. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
 9. Udział w ogólnopolskim systemie  współzawodnictwa sportowego,
 10. Organizowanie uczniom wypoczynku zimowego i letniego oraz obozów sportowych,
 11. Nawiązywanie kontaktów sportowych,
 12. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu.

 

 

 

 

Data dodania: 2020-09-11 13:42:37
Data edycji: 2022-09-20 09:22:45
Ilość wyświetleń: 1035
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej