UWAGA!!! NOWY ADRES E-MAIL SZKOŁY: >>> zspbialanizna@gminagrybow.pl <<<
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Konkursy

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Białej Niżnej zaprasza
do udziału w XVII Gminnym Konkursie Historycznym


Polskie powstania narodowe od XVIII do XX wieku.

 

Cele konkursu:

 • Upamiętnienie sto sześćdziesiątej rocznicy wybuchu powstania styczniowego.
 • Popularyzacja wiedzy historycznej wśród uczniów i zachęcanie ich do samodzielnego  jej zdobywania.
 • Motywowanie uczestników do pogłębiania wiadomości o historii Polski i wybitnych Polakach.
 • Kształtowanie i pogłębianie postaw patriotycznych oraz szacunku dla polskiego dziedzictwa narodowego, a także dla kultur innych narodów oraz mniejszości narodowych i religijnych.
 • Rozwijanie umiejętności związanych z samodzielną analizą, interpretacją wydarzeń i oceną postaci historycznych oraz wykorzystanie różnych źródeł informacji.
 • Pogłębianie zdolności tworzenia narracji historycznej – integrowania informacji pozyskanych z różnych źródeł oraz przedstawiania argumentów uzasadniających własne stanowisko.
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się zdobytą wiedzą historyczną dla lepszego rozumienia problemów współczesnego świata.
 • Stwarzanie możliwości rozwijania pasji historycznych uczniów i osiągania przez nich sukcesów.
 • Promowanie aktywności uczniów.

 

Zakres tematyczny:

 • Powstania: kościuszkowskie, listopadowe, krakowskie, styczniowe, wielkopolskie, śląskie.

 

Uczestnicy powinni wykazać się następującymi umiejętnościami:

 • prawidłowe umiejscawianie wydarzeń w czasie i przestrzeni,
 • rozumienie i właściwe posługiwanie się pojęciami historycznymi,
 • dostrzeganie związków przyczynowo – skutkowych,
 • pozyskiwanie informacji z różnych źródeł historycznych,
 • prezentowanie wniosków oraz dokonywanie analizy i interpretacji zjawisk historycznych,
 • posługiwanie się mapami historycznymi,
 • przedstawianie historii Polski na tle wydarzeń europejskich.


Literatura:

 • Szkolne podręczniki do nauczania historii i społeczeństwa dopuszczone do użytku przez Ministra Edukacji Narodowej.
 • Szkolne atlasy historyczne dla szkół podstawowych.

 

Rozdziały dotyczące tematyki konkursu z następujących pozycji:

 • Encyklopedia Szkolna Historia, WSiP, Warszawa.
 • Poznajemy bitwy polskie, Demart, Warszawa 2012.
 • Zwycięskie bitwy Polaków, ARTI, Warszawa 2015.
 • Sławni Polacy. Wodzowie i żołnierze. Wydawnictwo Podsiedlik-Raniowski i Spółka, Poznań.
 • Multimedialna historia Polski od Mieszka I do Jana Pawła II, tomy: 14,15,16, 20, 21, Polskapresse, Warszawa 2007 r.

 

Materiały do zdalnej nauki historia on-line

https://historia.org.pl/2020/03/20/materialy-do-zdalnej-nauki-historii-historia-on-line-lekcje-dla-szkoly-podstawowej-i-liceum/

 

Obowiązują tematy z portalu dotyczące tematyki konkursu dla szkoły podstawowej.

Organizacja:

 • W konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej.
 • Każda szkoła zgłasza jednego ucznia wyłonionego w szkolnym etapie według zasad określonych w danej szkole.
 • Konkurs będzie przeprowadzony w formie pisemnej, zawierającej pytania zamknięte i otwarte.
 • Nagrody dla zwycięzców I, II, III miejsca ufundowane przez Pana Wójta Gminy Grybów zostaną przekazane do szkół, które reprezentują zwycięzcy.

Terminy:

 • Uczestników należy zgłaszać e-mailowo na adres Szkoły Podstawowej w Białej Niżnej, podając imię i nazwisko ucznia oraz opiekuna naukowego do 28 kwietnia 2023 r. /piątek/.
 • Konkurs odbędzie się 17 maja 2023 r. /środa/ o godzinie 900.
 • Wyniki konkursu zostaną przekazane e-mailowo do szkół w dniu 19 maja 2023 r. /piątek/.

Kontakt:
Adres e-mail: zspbialanizna@gminagrybow.pl

 

Serdecznie zapraszamy!!!

 

Data dodania: 2017-01-12 21:29:02
Data edycji: 2023-04-25 10:02:41
Ilość wyświetleń: 2046
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej